ترموستات دوم (DUAL SAFETY) چیست؟

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

افزایش یا کاهش دمای ناخواسته یکی از مشکلات اصلی چمبرهای حرارتی و برودتی است که موجب خرابی نمونه های آزمایشگاهی و گاهاً ضررهای هنگفت می گردد. امروزه استاندارد های اوروپایی وجود سیستم دومی راجهت کنترل جداگانه دما اجباری می دانند.

این سیستم باید دارای سنسور جداگانه ای باشد و کاملا جداگانه تنظیم شود تا در مواقع لزوم با قطع جریان برق المنت یا کمپرسور، مانع از افزایش یا کاهش دما شود. کاربر، دمای دستگاه را توسط کنترلر دیجیتال  و دمای ترموستات دوم را کمی بالاتراز آن تنظیم می نماید، حال اگر دمای محفظه به هر دلیلی از دمای ست پوینت بالاتریا پایین تر رود، ترموستا ت دوم دما را کنترل خواهد کرد و مانع از افزایش یا کاهش ناخواسته دمای محفظه خواهد شد.