نشانی کارخانه

کیلومتر ۷۵ اتوبان تهران - قزوین، شهرک صنعتی نظرآباد، خیابان شمشاد

تلفکس ۰۲۶۴۵۳۳۳۷۴۷ و ۰۲۶۴۵۳۳۳۷۴۸ و ۰۲۶۴۵۳۳۳۷۴۹

نشانی نمایشگاه و دفتر مرکزی

تهران، میدان جمهوری، ابتدای بزرگراه نواب، جنب ایستگاه مترو، برج اداری سهیل، طبقه ۸، واحد ۸۰۱، کدپستی ۱۳۴۶۹۵۴۹۳۶

تلفن ۶۶۳۸۱۶۹۳ و ۶۶۳۸۱۶۹۲ و ۶۶۳۸۱۶۹۱ و فکس ۶۶۳۸۱۶۹۴

نشانی الکترونیکی

info(at)fgiran.com

fgservice(at)fgiran.com