مشتری محترم خواهشمند است هرگونه پیشنهاد، انتقاد یا شکایت خود از عملکرد شرکت فن آزما گستر را در فرم زیر ارسال نمایید. کلیه فرم ها توسط مدیریت ارشد بررسی و جهت رفع مشکل مشتری اقدام خواهد شد.