خانه صنایع آزمایشگاه های صنایع آرایشی و بهداشتی

آزمایشگاه های صنایع آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایش و بهداشتی نیز در زمره مشتریان اف جی قرار میگیرند .کارخانجات تولیدی محصولات آرایشی و بهداشتی بسیاری از محصولات اف جی را در آزمایشگاه های خود استفاده می کنند. برخی از محصولاتی که در آزمایشگاه های صنایع آرایشی بهداشتی استفاده می شوند آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، انکوباتور یخچالدار ، شیکر   اوربیتالی ، انکوباتور شیکردار ، محفظه تست شرایط محیطی (چمبر رطوبت ) ، کوره 1200 درجه  می باشند .
  • شیکر روتاتور

  • اتاقک پایداری

  • انکوباتور شیکردار

  • کوره ۱۲۰۰ درجه

  • انکوباتور یخچالدار

  • انکوباتور آزمایشگاهی

  • آون خشک کن آزمایشگاهی