خانه صنایع آزمایشگاه های صنایع پلیمر

آزمایشگاه های صنایع پلیمر

امروزه پلیمرها در بسیاری از صنایع کاربرد دارند ومراکز تحقیقات وتولید پلیمر حساسیت های ویژه ای روی تجهیزات آزمایشگاهی دارند.با توجه به کیفیت و عملکرد خوب محصولات اف جی بسیاری از مراکز تحقیقات پلیمر از محصولات اف جی استفاده میکنند. برخی از محصولات اف جی که در صنعت پلیمر شناخته شده هستند عبارتند از آون 300درجه ، کوره 1200 درجه و دستگاه تست شرایط محیطی .
  • شیکر روتاتور

  • چیلر سیرکولاتور

  • انکوباتور شیکردار

  • کوره ۱۲۰۰ درجه

  • انکوباتور یخچالدار

  • انکوباتور آزمایشگاهی

  • آون خشک کن آزمایشگاهی