خانه صنایع آزمایشگاه های معادن

آزمایشگاه های معادن

بسیاری از تجهیزات اف جی در آزمایشگاه های معادن نیز استفاده میشوند که از آن جمله می توان به آون و کوره 1200 درجه و دستگاه تست شرایط محیطی اشاره کرد
  • شیکر روتاتور

  • چیلر سیرکولاتور

  • اتاقک پایداری

  • کوره ۱۲۰۰ درجه

  • آون خشک کن آزمایشگاهی