خانه صنایع آزمایشگاه کارخانجات صنایع غذایی

آزمایشگاه کارخانجات صنایع غذایی

مطابق با مقررات سازمان غذا و دارو کلیه تولید کنندگان مواد غذایی وخوراکی باید آزمایشگاه مجهزی داشته باشند. برخی محصولات FG در آزمایشگاه های صنایع غذایی کاربرد زیادی دارند که از آن جمه می توان به دستگاه هایی همچون آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، انکوباتور یخچالدار ، شیکر   اوربیتالی ، کوره 1200 درجه و PHمتر اشاره کرد. بسیاری از کارخانجات معتبر صنایع غذایی در زمره مشتریان اف جی هستند و از محصولات اف جی استفاده می کنند.
  • شیکر روتاتور

  • چیلر سیرکولاتور

  • انکوباتور شیکردار

  • کوره ۱۲۰۰ درجه

  • انکوباتور یخچالدار

  • انکوباتور آزمایشگاهی

  • آون خشک کن آزمایشگاهی