خانه صنایع مراکز تحقیقات کشاورزی

مراکز تحقیقات کشاورزی

مراکز تحقیقات کشاورزی همچون دانشگاهها نیز در مجموعه کاربران محصولات FG  قرار میگیرند و امروزه بسیاری از مراکز تحقیقات کشاورزی از تجهیزات اف جی استفاده می کنند .برخی از محصولاتی که در مراکز تحقیقات کشاورزی استفاده می شود آون آزمایشگاهی ، انکوباتور 37 درجه ، انکوباتور یخچالدار ، شیکر   اوربیتالی ، انکوباتور شیکردار ، ژرمیناتور (محفظه رشد ) ، PHمتر و کوره 1200 درجه می باشند.
  • شیکر روتاتور

  • چیلر سیرکولاتور

  • اتاقک رشد

  • انکوباتور شیکردار

  • کوره ۱۲۰۰ درجه

  • انکوباتور یخچالدار

  • انکوباتور آزمایشگاهی

  • آون خشک کن آزمایشگاهی