اف جی ایران صنایع آزمایشگاه های صنایع پلیمر
آزمایشگاه های صنایع پلیمر
امروزه پلیمرها در بسیاری از صنایع کاربرد دارند و مراکز تحقیقات و تولید پلیمر حساسیت های ویژه ای روی تجهیزات آزمایشگاهی دارند. با توجه به کیفیت و عملکرد خوب تجهیزات آزمایشگاهی اف جی ایران بسیاری از مراکز تحقیقات پلیمر از محصولات اف جی استفاده میکنند. برخی از محصولات اف جی که در صنعت پلیمر شناخته شده هستند عبارتند از آون 300 درجه، کوره 1200 درجه و دستگاه تست شرایط محیطی.