اف جی ایران صنایع آزمایشگاه کارخانجات صنایع غذایی
آزمایشگاه کارخانجات صنایع غذایی
مطابق با مقررات سازمان غذا و دارو کلیه تولید کنندگان مواد غذایی وخوراکی باید آزمایشگاه مجهزی داشته باشند. برخی محصولات اف جی ایران در آزمایشگاه های صنایع غذایی کاربرد زیادی دارند که از آن جمله می توان به دستگاه هایی همچون آون آزمایشگاهی، انکوباتور 37 درجه، انکوباتور یخچالدار، شیکر اوربیتالی، کوره 1200 درجه و PHمتر اشاره کرد. بسیاری از کارخانجات معتبر صنایع غذایی در زمره مشتریان اف جی هستند و از محصولات اف جی استفاده می کنند.