اف جی ایران صنایع صنایع نفت و گاز
صنایع نفت و گاز
صنعت نفت در کشور ما جزء صنایع بسیار مهم و حیاتی بشمار می رود و تجهیزات فن آزما گستر در بسیاری از پالایشگاهها و مراکز تحقیقاتی نفت و گاز کاربرد دارند که از آن جمله می توان به آون آزمایشگاهی در سایزهای متفاوت و کوره های 1200 درجه و دستگاه تست شرایط محیطی اشاره کرد.