انکوباتور یخچالدار

انکوباتور یخچالدار FG جزء تجهیزات ثابت آزمایشگاه ها هستند و با توجه به دقت دمایی بالا در آزمایشگاه های متفاوتی از جمله آزمایشگاه های کارخانجات داروسازی، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، صنایع غذایی و… استفاده می شوند. انکوباتورهای یخچالدار با ایجاد دمای یکنواخت و ثابت، محیط مناسبی برای رشد انواع میکرو اورگانیسم ها فراهم می کنند و بیشترین مصرف آنها انکوباسیون کشت های باکتری، ویروسی و کشت های سلولی می باشد.

نمایش یک نتیجه