ph متر آزمایشگاهی

Ph متر در واقع راهی برای تشخیص اسیدی یا قلیایی بودن مواد آزمایشگاهی است. همچنین Ph متر تفاوت در پتانسیل الکتریکی بین یک پی اچ الکتریکی و الکترود مرجع را نیز اندازه گیری می کند و معمولا انواع ph متر در آزمایشات آزمایشگاه های مختلف و کنترل کیفی مورد استفاده قرار میگیرد.

نمایش یک نتیجه