آزمایشگاه تشخیص طبی - اف جی ایران

  • دسته‌بندی نشده

    آزمایشگاههای تشخیص طبی

    با توجه به دقت  و کیفیت محصولات اف جی ایران، آزمایشگاه های تشخیص طبی بسیاری در سراسر ایران از محصولات اف جی استفاده می کنند .دستگاه هایی همچون آون آزمایشگاهی ، انکوباتور ۳۷ درجه ، شیکر  اوربیتالی در آزمایشگاه های تشخیص طبی کاربرد زیادی دارند.  

    مشاهده مقاله