آزمایشگاه دارسازی - اف جی ایران

  • اتاق تمیز (clean room)

    اتاق تمیز (clean room)

    اگر درصدد ایجاد یک اتاق تمیز برای آزمایشگاه خود هستید حتما این مقاله برای شما مناسب است. اتاق تمیز چیست؟ به طور کلی اتاق های تمیز از قوانین خاصی برای کمک به تولیدکنندگان دارویی پیروی میکنند که باعث کنترل آلودگی های محیطی، دما و در بعضی مواقع رطوبت میشوند. اتاق های تمیز بطور معمول برای […]

    مشاهده مقاله