آزمایشگاه های_علوم_دامی - اف جی ایران

  • دسته‌بندی نشده

    آزمایشگاه های علوم دامی

    آزمایشگاه های مربوط به دام و دامپزشکی نیز از جمله مشتریان تجهیزات آزمایشگاهی فن آزما گستر محسوب می شوند . از دستگاه های که در آزمایشگاههای دامپزشکی استفاده می شود می توان از آون آزمایشگاهی، انکوباتور ۳۷ درجه، انکوباتور یخچالدار،  شیکر اوربیتالی، انکوباتور شیکردار، اتاقک رطوبت (چمبر رطوبت) و کوره ۱۲۰۰ درجه نام برد.

    مشاهده مقاله