اتاقک رشد گیاه - اف جی ایران

  • (HLD(homogenize light distribution چیست؟

    (HLD(homogenize light distribution چیست؟

    (HLD(homogenize light distribution   یکنواختی نور و طیف رنگی نور در اتاقک های رشد یکی از مشکلات اصلی کاربران میباشند. معمولا در این دستگاه ها از لامپ های فلورسنت استفاده میکنند و کاربر جهت کم و زیاد کردن نور مجبور به خاموش کردن بعضی از لامپ ها میشود که مسلما این کار باعث به هم […]

    مشاهده مقاله