اتاق آزمایشگاهی - اف جی ایران

  • اتاق تمیز (clean room)

    اتاق تمیز (clean room)

    اتاق تمیز چیست؟   اگر درصدد ایجاد یک اتاق تمیز برای آزمایشگاه خود هستید حتما این مقاله برای شما مناسب است. به طور کلی اتاق های تمیز از قوانین خاصی برای کمک به تولیدکنندگان دارویی پیروی میکنند که باعث کنترل آلودگی های محیطی، دما و در بعضی مواقع رطوبت میشوند. اتاق های تمیز بطور معمول […]

    مشاهده مقاله