انکوباتور نوزاد - اف جی ایران

  • انکوباتور چیست و چه کاربردی دارد؟

    انکوباتور چیست و چه کاربردی دارد؟

    به طور کلی انکوباتور یکی از تجهیزات آزمایشگاهی است که با ایجاد حرارت یکنواخت و کنترل دما و رطوبت و همچنین میزان اکسیژن و دی اکسید کربن محیط مناسبی جهت رشد انواع میکروارگانیسم ها و باکتری ها فراهم میکند.انکوباتور ها یکی از پر استفاده ترین تجهیزات آزمایشگاهی میباشد که دقت و همدمایی در آنها از مهمترین ویژگی های کاربردی و اصلی است.پس جهت خرید انکوباتور های آزمایشگاهی به همدمایی و دقت کنترلر بسیار دقت نمایید.

    مشاهده مقاله