بخش های اصلی استاندارد ISO 17025 - اف جی ایران

  • استاندارد ISO/IEC 17025

    استاندارد ISO/IEC 17025

    استاندارد ISO 17025   ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories   استاندارد ISO 17025 الزامات عمومی جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه های تست و کالیبراسیون.   استاندارد ISO 17025 چیست؟ این استاندارد یکی از مهمترین استاندارد های اساسی و مرجعی بین المللی برای آزمایشگاه ها است که جدیدترین نسخه آن توسط سازمان […]

    مشاهده مقاله