فروش تجهیزات آزمایشگاهی تهران - اف جی ایران

  • دسته‌بندی نشده

    آزمایشگاه کارخانجات داروسازی

    کارخانجات داروسازی امروزه با توجه به افزایش بیماری ها و ویروس های جدید و روند رو به پیری کشور های در حال توسعه نیاز جامعه جهانی به دارو و پیشرفت در صنعت دارو سازی بیش از پیش احساس میشود. صنعت داروسازی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی حوزه ی سلامت یک کشور به حساب می […]

    مشاهده مقاله