هشتمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی - اف جی ایران