چمبر - اف جی ایران

  • دقت دما در چمبرهای حرارتی

    دقت دما در چمبرهای حرارتی

    حتما شما هم با مشکل دقت دمایی و رطوبتی چمبر های آزمایشگاهی مانند: آون، انکوباتور، فریزرآزمایشگاهی، یخچال آزمایشگاهی یا اتاقک های پایداری و محفظه رشد برخورد کرده اید. آیا می دانید وقتی صحبت از دقت دمایی در چمبرهای آزمایشگاهی میکنیم منظور چیست؟ در اینجا سعی می کنیم توضیحات مختصری در زمینه دقت دمایی در چمبرهای […]

    مشاهده مقاله