کنترلر PID - اف جی ایران

  • PID کنترلر چیست؟

    PID کنترلر چیست؟

    آموزش کنترلر PID به زبان ساده (PID controller)   اصولاً کنترلرهای دمایی وظیفه مقایسه مقدار دمای واقعی فرایند انجام شده با مقدار مطلوب(ست پوینت) و همینطور فرمان به هیتر جهت تنظیم دما را دارند. در کنترلرهای سنتی ترموستات های مکانیکی و یا الکترونیکی تنها با قطع و وصل کردن در محدوده set، دما را کنترل […]

    مشاهده مقاله