اف جی ایران نظر سنجی
نظر سنجی

مصرف کننده محترم ، ما پیشرفت خود را مدیون پیشنهادات و انتقادات سازنده شما می دانیم لذا با توجه به اینکه از مشتریان محصولات fg هستید و اکنون مدت ۲ ماه است که یکی از محصولات fg را خرید کرده اید ،خواهشمند یم با نظرات سازنده خود ما را در هدف اصلی مان که همانا رضایت شما می باشد یاری نمایید. لطفا به سوالات زیر از یک تا ده نمره بدهید