اف جی ایران تکنولوژی
تکنولوژی های فن آزما گستر - اف جی FG واحد تحقیق و توسعه FG ضمن ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی و دانشگاهی و تحقیقاتی و همچنین استفاده از دانش روز دنیا توانسته تجهیزات آزمایشگاهی ساخت این شرکت را نسبت به نمونه های موجود در بازار متمایز سازد. در زیر چند نکته از دستاوردهای این واحد به اختصار بیان می گردد: