شیکر اوربیتالی

شیکر های آزمایشگاهی تجهیزاتی هستند که با حرکت و لرزش عملیات مناسب برای مخلوط کردن مایعات را فراهم میکنند باتوجه به نوع حرکت این شیکر ها به آنها شیکر اوربیتالی یا شیکر روتاتور گفته میشود. از شیکرها در آزمایشگاه های تحقیقاتی، صنعتی و پزشکی استفاده می شود.

نمایش یک نتیجه